add_filter( 'wpseo_canonical', '__return_false' ); Tech Thời Nay - TechThờiNay.vn - Chuyên trang chia sẻ tin tức, kiến thức về công nghệ thời nay